Haqqımızda

Hackathon – hacker neologiyasıdır – proqrammistlərin birləşərək müxtəlif problemləri həll etdikləri, lahiyələr hazırladıqları və yarışdıqları tədbirlər silsiləsidir. Hackathon-un əsas mahiyyəti keçirildiyi müddət ərzində müxtəlif proqramların və alətlərin yaradılması, bununla da proqrammist və hackerlərin öz aralarında rəqabət şəraitində biliklərini yoxlamaq və yeni biliklər qazanmaqdır.

Hackathon Azerbaijan sözügedən hadisənin Azərbaycanda təşkil edən bir lahiyədir. Layihənin əsas məqsədi yerli proqramistlərin və texnologiya həvəskarlarının öz biliklərini yoxlama, bir-biriləri ilə yarışma, yeni və praktiki biliklər əldə etməsini təmin etməkdir.

Hackathon Azərbaycan lahiyəsi çərçivəsində aşağıdakı istiqamətlərdə yarışmalar və olimpiadaların təşkili nəzərdə tutulur:

  • Windows Mobile üçün proqramlaşdırma
  • Android proqramlaşdırma
  • Web proqramlaşdırma
  • Chrome üçün application və extension yazılımı
  • Google API
Təşkil olunacaq yarışma və olimpiadalarda qaliblərə qiymətli hədiyyələrin verilməsi nəzərdə tutulur.